Fruška gora,
dom naših vina

Osobenostima i heterogenošću zemljišta, pozicijom, blizinom Dunava, ekspozicijama i ekosistemom Fruška gora je posebnost, teroar, ovdašnjih vina.

Fruška gora predstavlja jedno od istorijski značajnih evropskih vinogradarskih toposa. Tradicija gajenja vinove loze i pravljenja vina začeta je masovno u Rimskom carstvu u trećem veku. Zbog svoje izuzetne i neobične geološke prošlosti, Fruška gora ostrvo Panonskog mora, predstavlja izuzetan lokalitet za gajenje vinove loze.

Potez 
Kaluđerica

Na ovom potezu se

na jednoj celovitoj parceli

nalazi zasad Malvazije Istarske,

jedinstven u našem rejonu.

Zahvaljući posebnosti

mikrolokaliteta, Malvazija je

pronašla, na ovom mestu,

plodan dom još davne

1957. godine

MALVAZIJA ISTARSKA

Smešten u blagoj kotlini, vinograd se prostire na dve padine ka centru. Blaga depresija njive u odnosu na okruženje, zelenilo i ekspozicija utiču na stvaranje mikroklime na ovom potezu, koja doprinosi regulaciji temperature i prvenstveno štiti lozu od smrzavanja. Na taj način, sorta koju isključivo gajimo u ovom vinogradu, Istarska Malvazija, mediteranska loza, je pronašla pogodne uslove za gajenje.

Prvi čokoti malvazije su na ovom potezu zasađeni 1957. godine. 2007 godine je stari vinograd razmnožen i zasađeni su kalemi iste loze koja je na ovom mestu već 50 godina rasla i prilagođavala se veoma specifičnom terenu. Malvazija gajena u ovom vinogradu je biljka koja je pronašla mikrotopos na mnogo većoj geografskoj širini nego uobičajeno, i koja uspeva da daje sortnu aromatiku sa primesama fruškogorskog teroara.

Zemljište: gajnjača, smonica

Nadmorska visina 190 m

Sorta: Malvazija Istarska

Ukupan broj čokoti: 12000

Broj čokotii po ha: 4000

Razmak između redova: 2.7 m

Razmak između čokoti: 0.9 m

Godinja sadnje: 2007-2019.

 

Potez
Bikonj

Na udaljenosti od

3 kilometra od proizvodnog

pogona, smešteni su zasadi 

Grašca belog i Muskat

hamburga, na jednoj

celovitoj parceli.

GRAŠAC BELI

Celovit zasad Grašca belog se nalazi na padini severno istočne ekspozicije, okrenute celom dužinom ka reci Dunav. Zasad se nalazi oštroj padini elevacije od 150 do 170 m nadmorske visine. Pozicija ovog vinograda omogućava izuzetno povoljne uslove, provetrenost i osunčanost, i temperaturnu regulaciju doline reke. Ekspozicija ka Dunavu koja proizvodi efekat fenomena “dva sunca”, refleksije sunčevih zraka o površinu reke, doprinosi kvalitetu groždja uzgajanog na ovoj lokaciji.

Zemljište: gajnjača, smonica, krečnjak 
Nadmorska visina 150-170 m
Sorta: Grašac beli
Ukupan broj čokot: 10000
Broj čokotii po ha: 4000
Razmak između redova: 3 m
Razmak između čokoti: 0.9 m
Godinja sadnje: 2016.

MUSKAT HAMBURG

Zasad Muskat Hamburga od čijeg grožđa se proizvodi Verkat Roze, se nalazi na celovitoj parceli smeštenoj na platou na 170 m nadmorske visine, severno istočne ekspozicije. Pozicija ovog vinograda omogućava izuzetno povoljne uslove, provetrenost i osunčanost, i temperaturnu regulaciju doline reke. Ekspozicija ka Dunavu koja proizvodi efekat fenomena “dva sunca”, refleksije sunčevih zraka o površinu reke, doprinosi kvalitetu groždja gajenog na ovoj lokaciji.

Zemljište: gajnjača, smonica, krečnjak
Nadmorska visina 170 m

Sorta: Muskat Hamburg
Ukupan broj čokoti: 3500
Broj čokoti po ha: 4000
Razmak između redova: 2,7 m
Razmak između čokoti: 0.9 m
Godinja sadnje: 2014.