More nas je napustilo ali je malvazija našla svoj put do kopna…

Projekat More nas je napustilo ali je malvazija put do kopna… Vinarije Verkat je izložba posvećena neobičnim putevima vina.  Inicijalna ideja iza ovog projekta je bila mapirati put kojim je ova sorta došla do Fruške gore. Tokom istraživanja o istoriji malvazije razvili smo interesantnu mešavina istorije i fikcije koja je pretočena u svojevrsni arhiv. Projekat je bio realizovan u okviru Belgrade Wine Week festivala tokom septembra 2019. godine.

Postavka je zamišljena kao arhiv sastavljen od štampanih materijala, video projekcije i postamenata sa eksponatima. Štampani materijal  izložen na zidovima uključuje isečke iz vizuelne kulture vina, stare mape koje ilustruju put malvazije preko mediterana i vizuelne predloške koji povezuju ovu sortu sa Fruškom gorom. Eksponati koji se nalaze na postamentima uključuju različito kamenje i školjke, koji takođe služe povezivanju Fruške gore kao ostrva sa pojavljivanjem ove mediteranseke sorte na njoj.

Prostorna postavka ima za cilj da kroz kolažni i nedidaktički pristup posmatraču pruži određenu količinu fakata o samoj sorti i njenoj istoriji, kao i o istoriji Fruške gore, ostavljajući dovoljno prostora za razvijanje nelinearnih interpretacija i asocijacija.